Chúng tôi là ai? Chúng tôi muốn gì?

Migra e.V. – Ngôn ngữ, đào tạo và hòa nhập dành cho người nhập cư tại tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern

Chúng tôi  những người dân nhập cư từ các quốc gia nói tiếng Nga, Ả rập và Trung quốc, và những người Đức muốn cùng nhau hành động vì một xã hội dân chủ, đa nguyên và đa văn hóa, một xã hội được chung tay xây dựng bởi người nhập cư và người Đức.Với ý tưởng đó vào hè năm 2007 chúng tôi đã sáng lập ra Hội migra e.V. –  ngôn ngữ, giáo dục và hòa nhập cho người nhập cư tại thành phố Rostock, tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern.

Chúng tôi coi việc đào tạo ngôn ngữ và dạy nghề là chìa khóa để hòa nhập thành công và đó cũng là những điểm trọng tâm trong công tác của hội chúng tôi.

Tất cả các thành viên sáng lập đều có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và hỗ trợ các quá trình hòa nhập ở cấp địa phương, tiểu bang, liên bang và châu Âu. Chúng tôi áp dụng kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình, khả năng tiếp cận tốt với người nhập cư cũng như hiểu biết tốt về cấu trúc và các đối tác ở Mecklenburg-Vorpommern để xây dựng các giải pháp thực tế nhằm cải thiện các cơ hội và triển vọng cho người nhập cư.