Kim jesteśmy? Jakie są nasze cele?

migra e.V. – język, edukacja i integracja emigrantów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim  

Jesteśmy Niemcami oraz emigrantami pochodzącymi z rosyjskiego, arabskiego i chińskiego obszaru kulturowo-językowego, angażującymi się w działania na rzecz demokratycznego, pluralistycznego i interkulturowego społeczeństwa, kształtowanego wspólnie przez migrantów i Niemców. Dlatego też latem 2007 r. założyliśmy w Rostocku stowarzyszenie migra e.V. – język, edukacja i integracja emigrantów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W naszym przekonaniu nauka języka oraz kształcenie zawodowe mają kluczowe znaczenie dla udanej integracji, stąd też w pracy naszego stowarzyszenia kładziemy duży nacisk na te dwa obszary naszej działalności. 

Wszyscy członkowie założyciele stowarzyszenia dysponują wieloletnim doświadczeniem zdobytym w ramach towarzyszenia i kształtowania procesów integracyjnych na płaszczyźnie samorządowej, landowej, federalnej i europejskiej. Korzystając z naszej wiedzy i danych empirycznych, z bezpośredniego dostępu do migrantów oraz z dobrej znajomości struktur i podmiotów działających w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, opracowujemy pragmatyczne rozwiązania, mające na celu polepszenie szans i perspektyw integracyjnych dla migrantów.